Οι Οίκοι Συνοπτικά

Οι 12 οίκοι στους οποίους χωρίζεται η ανθρώπινη δραστηριότητα και τα τμήματα που την περιέχουν

1. Πρώτος Οίκος : Προσωπικότητα, εγωκεντρικά ενδιαφέροντα και αντίληψη της ζωής.

2. Δεύτερος Οίκος : Οικονομικά αγαθά, εισοδήματα και βασική ασφάλεια.

3. Τρίτος Οίκος : Επικοινωνία με το περιβάλλον, στενοί συγγενείς, γείτονες, συζήτηση, επιστολές, νοητικές δραστηριότητες και πνεύμα.

Οι Οίκοι Συνοπτικά

Οι Οίκοι Συνοπτικά

4. Τέταρτος Οίκος : Σπίτι, παιδική ηλικία, παραδόσεις, υποσυνείδητο, προστασία και ο ψυχολογικός εαυτός.

5. Πέμπτος Οίκος : Δημιουργικότητα, ευχαρίστηση, ερωτικές υποθέσεις, παιδιά, αισθησιακή απόλαυση, ιδέες, τέχνη και ταλέντο.

6. Έκτος Οίκος : Εργασία, υγεία, καθήκον, τάξη, κατοικίδια ζώα, καθημερινές υποχρεώσεις, προσφορά και βασικές ανάγκες.

7. Έβδομος Οίκος : Ένωση, γάμος, διαζύγιο, οικεία πρόσωπα, συνέταιροι, συμβόλαια, νομικά θέματα, συλλογικότητα και κοινωνική πραγματικότητα.

8. Όγδοος Οίκος : Θάνατος, κληρονομιές, σεξουαλική ανάγκη, ψυχανάλυση, νέα αρχή, φόροι και μεταφυσικά.

Οι Οίκοι Συνοπτικά

Οι Οίκοι Συνοπτικά

9. Ένατος Οίκος : Θρησκεία, όνειρα, φιλοσοφικοί οραματισμοί, μεγάλα ταξίδια, ξένες χώρες, δημοσιότητα, ανώτερα διανοήματα και οργανωμένος αθλητισμός.

10. Δέκατος Οίκος : Δημόσια γνώμη, σταδιοδρομία, φιλοδοξία, επίτευξη στόχων, φήμη, καριέρα, κοινωνική αποκατάσταση, εταιρείες και διακυβέρνηση.

11. Ενδέκατος Οίκος : Φίλοι, ιδεολογία, ελπίδα, απρόσωπες σχέσεις, ομαδικές δραστηριότητες, ανθρωπιστικοί στόχοι και απρόβλεπτα συμβάντα.

12. Δωδέκατος Οίκος : Βοήθεια προς τους άλλους, θυσία, απόσυρση, θλίψη, μυστικισμός, εξορία, φυλακή, κρυφοί εχθροί, υποταγή, απομάκρυσνη, κρυφά κίνητρα και νευρώσεις.