Οι Οίκοι Αναλυτικά

Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κάθε Οίκο αναλυτικά ως εξής:

1oς Οίκος – Εξωστρεφής προσωπικότητα
Ο πρώτος οίκος  συμπίπτει με την άνοιξη και με μια ενέργεια που ξετυλίγεται. Αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Είναι ένας γωνιακός οίκος, άρα πολύ σημαντικός ,επομένως οι πλανήτες που βρίσκονται σε αυτόν τον οίκο είναι πολύ σημαντικοί – όπως οι όψεις με τον

ωροσκόπο, που ανήκει στον πρώτο οίκο. Είναι ο οίκος του “Εγώ”. Είναι ο οίκος της προσωπικότητας, της εμφάνισης και της υγείας. Με λίγα λόγια είναι ο Οίκος των ενεργείων μας στη ζωή.

2ος Οίκος – Στόχοι
Ο δεύτερος οίκος είναι ο οίκος της δύναμης, της δημιουργίας και της διατήρησης. Είναι οίκος διαδοχικός, γεγονός που δείχνει τους μελλοντικούς μας στόχους. Η συντήρηση και η ενδυνάμωση προέρχονται από την ασφάλεια και την πίστη στις ικανότητες μας και γι’αυτά χρειαζόμαστε προσωπικούς πόρους. Αυτό καλύπτεται, λοιπόν, από τον δεύτερο οίκο. Ανακαλύπτουμε δηλαδή πως διατηρούμε τα υλικά αγαθά στη ζωή μας.

3ος Οίκος – Μάθηση
Ο τρίτος οίκος αντιπροσωπεύει την πνευματική μας συμπεριφορά, την επικοινωνία και τις πνευματικές μας διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένου τη γραπτή έκφραση ή μέσα με τα οποία εκφραζόμαστε). Αντιπροσωπεύει επίσης τη σχέση μας με το άμεσο περιβάλλον μας, συμπεριλαμβανομένου και τους γείτονες μας, τα αδέρφια μας και τους ανθρώπους που συναντάμε στην καθημερινότητα. Αυτός ο οίκος μας δείχνει πως σκεφτόμαστε και με ποιό τρόπο μαθαίνουμε.

4ος Οίκος – Περιβάλλον
Ο τέταρτος οίκος αντιπροσωπεύει τη σχέση μας με τις βάσεις μας ή το πατρικό μας και τις ρίζεις μας. Είναι εκεί που αισθανόμαστε πιο άνετα. Δείχνει πως η οικογένεια μας συμβάλλει στην αίσθηση του Εγώ. Ο τέταρτος οίκος είναι γωνιακός οίκος, γεγονός που δείχνει μια περιοχή άμεσης δράσης στο συναισθηματικό επίπεδο. Είναι η πιο προσωπική περιοχή του αστρολογικού μας χάρτη.

5ος Οίκος – Έρωτας
Ο πέμπτος οίκος αντιπροσωπεύει τη στάση μας απέναντι στην ίδια τη ζωή και στην έκφραση του Εγώ. Είναι επίσης ο οίκος των παιδιών, της υπόθεσης, της δημιουργικότητας, του ρίσκου και όλων εκείνων των πραγμάτων, που αφορούν τον τρόπο που εκφραζόμαστε. Είναι ένας διαδοχικός οίκος, που έχει να κάνει με την ταυτότητα και την ασφάλεια, εννοώντας την δική μας αίσθηση ασφάλειας.

6ος Οίκος –  Υγεία
Ο έκτος οίκος αντιπροσωπεύει την υγεία και την ασθένεια. Επίσης αντιπροσωπεύει την ικανότητα μας να βοηθάμε με οποιονδήποτε τρόπο. Συνδέεται με τον τρόπο που σταθεροποιούμε τον εαυτό μας και εκπληρώνουμε τις ανάγκες μας στον πρακτικό κόσμο. Αυτός ο οίκος είναι εκεί που μαθαίνουμε πολλά για την ομαδικότητα, τη συνεργασία, τη φροντίδα και την επιμέλεια.

Οι Οίκοι Αναλυτικά

Οι Οίκοι Αναλυτικά

7ος Οίκος – Συνεργασίες
Ο έβδομος οίκος αντιπροσωπεύει τις ενώσεις και τις συνεργασίες. Είναι εκεί που μαθαίνουμε πώς να εξισορροπούμε τις σχέσεις μας με τους άλλους, εκεί που επενδύουμε συναισθηματικά στη ζωή μας. Είναι ένας γωνιακός οίκος, που συμβολίζει τη δράση. Μέσα από τις συνεργασίες μαθαίνουμε να είμαστε δίκαιοι και να διατηρούμε την αρμονία. Αυτός δεν είναι ένας οίκος “γάμου” μόνο, αλλά αντιπροσωπεύει τα σημαντικά άτομα της ζωής μας, τα οποία τραβάμε προς το μέρος μας.

8ος Οίκος – Ασφάλεια
Ο όγδοος οίκος αντιπροσωπεύει τον τρόπο που παλεύουμε για την επιβίωση και πως αντέχουμε και υπερτερούμε. Έχει να κάνει με συναισθηματική και ψυχική ασφάλεια και σε αυτήν την περίπτωση, κομμάτι της ασφάλειας αυτής αφορά τη συνεργασία με τους άλλους. Μερικές φορές σε αυτόν τον οίκο παλεύουμε με σημαντικά συναισθηματικά θέματα, αλλά βγαίνουμε με μεγάλη συναισθηματική σταθερότητα μέσα από τα μαθήματα ζωής που γίνονται εδώ…

9ος Οίκος – Ταξίδια, Φιλοσοφία Ζωής
Ο ένατος οίκος αντιπροσωπεύει την περαιτέρω εκπαίδευση και τα ταξίδια, τις φιλοσοφίες της ζωής και την καλλιέργεια της πνευματικής πλευράς της ζωής μας. Η μάθηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτόν τον οίκο. Στον ένατο οίκο επεκτείνουμε την έννοια του Εγώ και την ταυτότητα μας στον κόσμο. Μαθαίνουμε ποιοί είμαστε και μέσα από αυτή τη διαδικασία αυξάνουμε την αυτοπεποίθηση μας.

10ος Οίκος – Επιτυχία
Ο δέκατος οίκος αντιπροσωπεύει την επιτυχία, το επάγγελμα, την αναγνώριση, την δημοσιότητα και την εικόνα μας, που βγαίνει στον κόσμο. Είναι ένας γωνιακός οίκος, που έχει σχέση με τη δράση, αλλά παράλληλα μας καλεί να αποκτήσουμε ασφάλεια και σε υλικό επίπεδο. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από την καριέρα μας ή την εκπαίδευση μας καθώς επίσης κι από την σκληρή μας εργασία. Είναι ένας σοβαρός οίκος που χρειάζεται μεγάλη αντοχή, υπομονή και συνείδηση του στόχου.

11ος Οίκος – Φιλία
Ο ενδέκατος οίκος αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες και τις ελπίδες μας. Είναι ένας οίκος διαδοχικός που προσμένει στην ασφάλεια και σε αυτήν την περίπτωση, αυτή μπορεί να έρθει μέσα από την ταυτότητα που χτίζουμε μέσα από τις σχέσεις μας ή τις κοινωνικές μας συναναστροφές. Οι επιθυμίες και οι ελπίδες, που μπορούν να μας προσφέρουν ασφάλεια έχουν σχέση με τον προσωπικό μας στόχο, δηλαδή τα πράγματα που χαιρόμαστε και μας κάνουν να ολοκληρώνουμε τις προσωπικές μας ανάγκες.

12ος Οίκος – Υποσυνείδητο, Εσωστρεφής Προσωπικότητα
Ο δωδέκατος οίκος αντιπροσωπεύει τη μάθηση σε συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο. Συχνά αυτό είναι η πιο σκληρή εκμάθηση που μπορούμε να κάνουμε, επειδή έχει σχέση με τη μοναξιά ή την εσωτερική δεκτικότητα. Είναι η σταδιακή μας ανάπτυξη και συνείδηση. Βλέπουμε μαθήματα, που πρέπει να πάρουμε, και όνειρα, που πρέπει να πραγματοποιήσουμε μέσα από το υποσυνείδητο μας. Μπορεί επίσης να βρούμε αυταπάτες και αυτές σταδιακά θα βγουν στην επιφάνεια. Αυτός ο οίκος είναι ο πιο πολύπλοκος Οίκος, το μόνο που χρειάζεται είναι να τον καταλάβουμε. Κάποιες άλλες θεωρίες λένε ότι είναι ο οίκος του υποσυνείδητου και των κρυφών μας επιθυμιών και κάποιες άλλες αρχαιότερες λένε ότι είναι ο οίκος της προηγούμενης μας ζωής.

Advertisements